عطاریکا یک مجموعه تحقیقاتی، تولیدی و فروشگاهی است که در آن جوانانی دورهم جمع شده اند که دغدغه ی آنها اعتلای فرهنگ سلامت و آشتی با طبیعت است.